Lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa Dostępnego Dla Mieszkańców Powiatu Ostrołęckiego w roku 2024.

 • lista_jedn.aktualizacja.pdf
  LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU
  OSTROŁĘCKIEGO w roku 2024
  część I
  pzpr@p
  mfodzieży z wybitnym.
  Wspomagane
  29 772-11-32
  NAZWA
  JEDNOSTKI
  Cent n'
  m CO/ Rodzime
  agcg
  agcg
  ZAKRES
  PORADNICTWA
  udzielanie
  ADRES
  TELEFON
  odpłatność
  połączeń
  RODZINNE
  07-410
  11 LIStopadë 68
  teł 29 7S4-s2-3Y
  w n kole
  „kole
  p "'Zholog
  u dziKka
  do n
  udzłel
  dzi
  z ich
  funkcji rod
  S u dziKka
  do
  udzielanie
  dzi
  PSYCHOLOGICZNE
  07-407
  ul. 23 a
  07-405
  07_440 G
  Ostro tęcka 27,
  07-411 Rzekuń
  Orwșa 46;
  07-415 Ols
  07-430
  Polskich S
  teł. 29 761-90-42
  698-501-413
  teł 784-694-SSS
  2g 761-40-11
  ten 698-501-463
  2g 760-02-80
  teł
  DOSTĘPNOSC
  dni i godziny
  800-łs.oa
  wt. 800-17.00
  pt 8.oa-łs.c•o
  8.00-16.00
  8.00-16.00
  8.00-16.00
  8.00-łs.oo
  8.00-łs_oa
  biuro@poradnia
  wczerwinie.edu.p
  ate pp p -
  KRYTERIA
  DOSTĘPU
  K—ždy m
  Każdy m
  smimł
  Gow
  Borki
  K—ždy m
  gmimv
  Lelis, Kadzidło

  PEDAGOGICZNE
  agcg
  mł Wspomaganie
  rodziny
  mediacje)
  p mazanie dziecka od
  do n
  w n kole
  udzłel
  dzi
  funkcji rod
  do n
  udzłel
  Wspomagane
  funkcji rod
  z ich
  młodzieży z
  ma me dziecka
  07-407
  ul. 23 a
  07-405 Tro„vn
  07_440 G
  Ostro fetka 27,
  07-411 Rzekuń
  Orwșa 46;
  07-415 Ols—Borki;
  07-430
  ul. dziui Polskich S
  E, 07-431
  teł. 29 761-go-
  698-501-413
  784-+4-
  2g 761-40-11
  ten 698-501-463
  2g 760-02-80
  teł
  8.00-łs_oa
  8.00-łs_oa
  8.00-łs_oa
  8.00-łs_oa
  8.00-łs_oa
  8.00-łs_oa
  w n kole
  biuro@poradnia
  wczerwinie.edu.p
  ppp
  dzi
  mfodzieży z wybitnym.
  mediacje)
  2g 77-21-132
  29772 70 84
  usług
  W
  K—ždy m
  z smimł
  Gow
  K—ždy m
  z gminy
  Lelis, Kadzidło
  Mišzkaŕcv gmin,'
  Zgod nie
  l_lsh.sa dla
  Ias•gtent, pedagŔ o
  z konvk
  LI *uga

  POMOC SPOŁECZNA
  Centru
  m CO/ Rodzime
  Gminmł
  Gminmł
  usług
  S p mich
  omo cy
  udzielanie
  pzpr@p
  pomocy
  pomocy
  pomocy
  07-410 ostrołęka
  ul. 11 Listopada sg
  06-320
  7
  07-431 41
  Długie 13
  07-431
  07-407
  teł
  teł
  teł
  29 7S4-s2-3Y
  29 761-36-77
  23 772-70-84
  29 772-70-84
  29 761-45-67
  29
  29 761-45-92
  800-łs.oa
  wt. 800-17.00
  pt 800-1500
  pn pt
  w godz.: 730-1530
  w godz. 8. OO-
  łs.oo
  pt. w godz. 7.00-15.00
  w godz. 8.00-
  łs.oo
  pt. w godz. 7.00-15.00
  pn -pt 7.30-15.30
  gop
  saarnia@interia
  fug
  Realizacja dla
  dzenie rehabilitacji,
  p9vcholog,
  usług. dla
  ko-ny*
  loscpedy/pedasoga, Klub
  Etol
  Mi*zkańCM Gmimv
  Mi*zkańCM Gmimv
  Mi*zkańCM Gmimv
  Mi*zkańCM Gmimv