Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzekuniu mają wreszcie nową remizę. Piękną, okazałą, nowoczesną. W niczym nie przypomina zniszczonego budynku starej siedziby, bez elewacji i centralnego ogrzewania. We wtorek 26 września władze gminy dokonały przeglądu całkowicie odnowionego obiektu.

Strażacy na modernizację budynku czekali z niecierpliwością. Ich dotychczasowy budynek straży powstał na początku lat dziewięćdziesiątych. Mijały lata, zmieniały się samochody w jakie wyposażona była jednostka, a strażnica pozostawała ta sama. Mimo drobnych remontów i modernizacji budynek stał się przestarzały i za ciasny.

Dzienny Dom Pobytu Senior +

Dzięki zaangażowaniu obecnych władz samorządowych, obiekt zaczął zmieniać się w 2019 roku. Gmina pozyskała dużą dotację zewnętrzną na remont części remizy, w której zlokalizowano dom seniora. Po przeprowadzonych pracach powstało miejsce wyposażone, nowoczesne i w pełni przystosowane do potrzeb osób starszych.
Dzienny Dom "Senior+" od chwili powstania realizuje podstawowe usługi mające na celu udzielanie pomocy w codziennych czynnościach, zapewnieniu minimum jednego gorącego posiłku oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów. Utworzenie placówki przyczyniło się w głównej mierze do rozwiązania problemu świadomości wobec procesu starzenia się poprzez integrację i organizację zajęć poszerzających zdolności seniorów, utworzenie szerokiej oraz atrakcyjnej oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Na modernizację tej części remizy OSP w Rzekuniu samorząd pozyskał 300 tys. zł.

Modernizacja garażu oraz pomieszczeń magazynowych

Kolejne prace w budynku przeprowadzono w 2021 roku. Wyremontowano wówczas garaż oraz pomieszczenia magazynowe i na sprzęt gaśniczy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Prace podjęto z uwagi na zły stan techniczny lokali. Zakres robót w strażnicy objął głównie remont instalacji elektrycznej, skrzynek bezpiecznikowych, gniazd podtynkowych, nowych opraw oświetleniowych, wykonanie powłok malarskich na ścianach i sufitach pomieszczeń czy nowej powierzchni chemoodpornej na posadzce. Wartość zadania to 49 tys. 323 zł brutto. Gmina pozyskała na ten cel 19 tys. 900 zł dotacji z powiatu ostrołęckiego.

"Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu”

W 2022 r. ruszyła "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu”. Pierwszy etap prac objął: roboty rozbiórkowe dachu i jego konstrukcji, ścian szczytowych oraz kolankowych do poziomu stropu, klatki schodowej wewnątrz budynku, a także zadaszeń i słupów. Przebudowana została również infrastruktura techniczna zewnętrzna. Modernizacji doczekały się istniejące przyłącza energetyczne, wodociągowe i gazowe. Budynek został nadbudowany. Powstała nowa konstrukcja dachu nad całym obiektem. Ponadto zostały zamurowane i wykute otwory okienne oraz drzwiowe dostosowane do nowego układu funkcjonalnego obiektu.

Drugi etap prac objął natomiast wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej wewnątrz budynku. Nie zabrakło nowej klatki schodowej wraz z obarierowaniem stalowym z pochwytem drewnianym z wypełnieniem szkłem bezpiecznym. Pojawiły się też nowe warstwy podłogowe oraz podziały pomieszczeń. Obiekt został też docieplony. Użytkownicy do dyspozycji mają nową instalację elektryczną, kanalizację sanitarną, wodociągową oraz c.o. Teren przed budynkiem został zagospodarowany poprzez wykonanie dojść i dojazdów oraz nasadzeń zieleni zgodnie z projektem zagospodarowania działki. Nie zabrakło schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych z kostki betonowej z barierkami stalowymi.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wnętrza budynku OSP Rzekuń.