Urząd Gminy uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2024 roku nastąpiła zmiana banku obsługującego Gminę Rzekuń z Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na Bank Spółdzielczy w Brodnicy. Punkt obsługi nowego Banku, znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Rzekuniu.

W związku ze zmianą banku, zmieniają się numery kont rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat. Numery indywidualnych rachunków dla opłat za śmieci oraz podatków zostaną przesłane wraz z decyzjami w sprawie wymiaru podatków. Dla pozostałych wpłat (m.in. za zezwolenie na sprzedaż nap. alkoh., opłata skarbowa, zaświadczenie, pełnomocnictwo, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za dzierżawę itp.) numer rachunku to 50 9484 0007 2124 1712 6931 0001.