header image
Strona główna Sprawy w Urzędzie Karty usług, wzory formularzy
Sprawy do załatwienia w Urzędzie, wzory wniosków PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Tomasz Majewski   
środa, 07 maja 2008 10:38, 25548 odsłon

Karty usług zawierają pełną informację o danej sprawie: podstawę prawną, wymagane dokumenty, opłaty, terminy i sposób załatwienia sprawy a także stanowisko odpowiedzialne za załatwienie sprawy.

Karty usług zostały usystematyzowane według zakresu działania komórek organizacyjnych i stanowisk Urzędu.
Opisano w nich procedury najczęściej załatwianych spraw urzędowych.

Większość kart usług zawiera wzory wniosków, które po wypełnieniu można przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń

lub złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy (sekretariat), pokój nr 107.

W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy, pod wskazanymi w kartach usług numerami telefonów i adresów e-mail.

Wpłat za usługi dokonywane przez Urząd Gminy można dokonać:

  • bezprowizyjnie w kasie Banku Spółdzielczyego w Ostrowi Mazowieckiej pk. w Rzekuniu do godz. 1430,
  • w Urzędzie Pocztowym w Rzekuniu do godz. 1500,
  • w każdym innym banku* lub poczcie na konto Urzędu Gminy w Rzekuniu nr 10 8923 0008 0124 2371 2012 0002

* Honorujemy dowody wpłaty z banków internetowych.


Gospodarka gruntami

Nazwa usługi Informacja Załączniki
Zatwierdzanie geodezyjnych podziałów nieruchomości GGK_01.pdf
GGK_01_ZAL1.odt

GGK_01_ZAL1.pdf

GGK_01_ZAL1.rtf


Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste

Nazwa usługi Informacja Załączniki
Zgłoszenie urodzenia dziecka USC_01.pdf
Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej USC_02.pdf USC_02_ZAL1.odt,

USC_02_ZAL1.pdf,

USC_02_ZAL1.rtf
Sporządzenie aktu zgonu USC_03.pdf
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego USC_04.pdf USC_04_ZAL1.odt,

USC_04_ZAL1.pdf,

USC_04_ZAL1.rtf
Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego USC_05.pdf USC_05_ZAL1.odt,

USC_05_ZAL1.pdf,

USC_05_ZAL1.rtf
Wydanie dowodu osobistego
USC_06_2.pdf
USC_06_ZAL1.pdf

 

Gospodarka i przedsiębiorczość

Rolnictwo, melioracja i ochrona środowiska

Historia dokumentu
03-12-2015 r., 15:16:36, Tomasz Majewski
  • zmiana tekstu wstępnego.

09-07-2015 r., 13:56:59, Tomasz Majewski, archiwum
  • zmiana tekstu wstępnego.

Poprawiony: czwartek, 03 grudnia 2015 15:16
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Awarie sieci kanalizacji sanitarnej należy zgłaszać pod nr telefonów 994 lub 29 760 32 61.

Naszą witrynę przegląda teraz 80 gości