header image
Strona główna Solidarni z Ukrainą INFORMACJA
INFORMACJA PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Urząd Gminy w Rzekuniu   
piątek, 18 marca 2022 08:57, 300 odsłon

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy, którzy przyjęli obywateli Ukrainy pod swój dach, mogą starać się o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. 

W celu uzyskania świadczenia należy złożyć do Urzędu Gminy w Rzekuniu wniosek wraz z załącznikiem/załącznikami (liczba załączników uzależniona jest liczbą obywateli Ukrainy przyjętych do zakwaterowania i wyżywienia). Załącznik należy wypełnić oddzielnie dla każdego obywatela Ukrainy, który znajduje się w Państwa miejscu zakwaterowania!


Wysokość świadczenia została ustalona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
„2. Zadania gminy, określone w ust. 1, są zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconymi gminie, a środki przeznaczone na ich realizację zapewnia wojewoda."

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. 

WZ__R_WNIOSKU.pdf


Poprawiony: wtorek, 22 marca 2022 13:38
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Szanowni Państwo,

Powiat Ostrołęcki przystąpił do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021-2024. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, w ramach konsultacji społecznych.

Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości