Nabór na stanowisko pracownik sprzątający w Dziennym Domu Senior+ w Rzekuniu Drukuj
Autor (źródło): Anita Sipowicz   
piątek, 10 kwietnia 2020 15:49, 60 odsłon


Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu ogłasza nabór na stanowisko pracownik sprzątający w Dziennym Domu "Senior+" w Rzekuniu w ramach projektu „Kompleksowy system wsparcia osób starszych zamieszkujących Gminę Rzekuń” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Osi Priorytetowej IX ”Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej” Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

CCF_000099.pdf

Informacja o wynikach naboru: CCF_000100.pdf

Poprawiony: poniedziałek, 27 grudnia 2021 16:35