Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - warsztaty kulinarne Drukuj
Autor (źródło): Anita Sipowicz, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu   
czwartek, 15 października 2020 14:24, 518 odsłon

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację usług opiekuńczych i asystenckich w ramach projektu "Kompleksowy system wsparcia osób starszych zamieszkujących Gminę
Rzekuń"

Treść ogłoszenia: Og__oszenie_o_zam__wienu_OPS.pdf

Załączniki:

Informacja o udzieleniu zamówienia: Informacja_o_udzieleniu_zamowienia.docx
Poprawiony: poniedziałek, 09 listopada 2020 12:28