Realizacja usług opiekuńczych i asystenckich Drukuj
Autor (źródło): Anita Sipowicz, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu   
piątek, 24 lipca 2020 14:27, 658 odsłon

Ogłoszenie o zamówieniu na  realizację usług opiekuńczych i asystenckich w ramach projektu "Kompleksowy system wsparcia osób starszych zamieszkujących Gminę
Rzekuń"

Treść ogłoszenia: Og__oszenie_o_zam__wienu.pdf

Załączniki:

Informacja o wyborze Wykonawców: img238.pdf
Poprawiony: czwartek, 15 października 2020 14:24