Realizacja usług opiekuńczych i asystenckich Drukuj
Autor (źródło): Anita Sipowicz, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu   
poniedziałek, 06 lipca 2020 14:49, 791 odsłon

Ogłoszenie o zamówieniu na  realizację usług opiekuńczych i asystenckich w ramach projektu "Kompleksowy system wsparcia osób starszych zamieszkujących Gminę
Rzekuń"

Treść ogłoszenia: {BIP-11426-Og__oszenie_o_zam__wienu.pdf}

Załączniki:

Poprawiony: czwartek, 20 sierpnia 2020 10:08