Nabór na stanowisko opiekun i pracownik sprzątający w Dziennym Domu Senior+ w Rzekuniu Drukuj
Autor (źródło): Anita Sipowicz   
czwartek, 30 stycznia 2020 15:49, 520 odsłon


Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu ogłasza nabór na stanowisko pracownik sprzątający w Dziennym Domu "Senior+" w Rzekuniu w ramach projektu „Kompleksowy system wsparcia osób starszych zamieszkujących Gminę Rzekuń” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Osi Priorytetowej IX ”Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej” Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

{BIP-13710-CCF_000096.pdf}

Informacja o wynikach naboru: {BIP-13711-CCF_000097.pdf}, {BIP-13712-CCF_000098.pdf}

Poprawiony: poniedziałek, 27 grudnia 2021 16:30