Prowadzenie zajęć manualnych w Dziennym Domu Senior+ w Rzekuniu Drukuj
Autor (źródło): Anita Sipowicz   
czwartek, 13 lutego 2020 12:22, 386 odsłon


Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu zaprasza do złożenia ofert na prowadzenie zajęć manualnych na rzecz uczestników projektu „Kompleksowy system wsparcia osób starszych zamieszkujących Gminę Rzekuń” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Osi Priorytetowej IX ”Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej” Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

zajecia_manualne_ddrzekun.pdf

kwestionariusz_osobowy.pdf

RODO_OPS.pdf

Poprawiony: czwartek, 13 lutego 2020 16:25