header image
Strona główna Senior+ Ogłoszenie o naborze uczestników do Projektu
Ogłoszenie o naborze uczestników do Projektu PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Kinga Sawicka   
poniedziałek, 03 lutego 2020 15:56, 545 odsłon

Gmina Rzekuń ogłasza nabór uczestników do projektu pn. "Kompleksowy system wsparcia osób starszych zamieszkujących Gminę Rzekuń" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014 – 2020 Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępnosci usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
Realizatorem projektu jest Osrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości, przystępnych cenowo usług społecznych świadczonych w społecznosci lokalnej w gminie Rzekuń, w tym zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych poza miejscem zamieszkania w formie Klubów Seniora -70 osób i Dziennego Domu -15 osób.
85 osób (55 kobiet i 30 mężczyzn) starszych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gminy Rzekuń zostanie zaktywizowanych i zaangażowanych  na rzecz środowiska lokalnego.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE:

 • osoby powyżej 60 roku życia,
 • niesamodzielne,
 • starsze,
 • zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • osoby z terenu gminy Rzekuń.

CO OFERUJEMY W RAMACH PROJEKTU:

 • zajęcia manulane, ruchowe, usprawniające pamięć;
 • usługi fizjoterapeutyczne,
 • warsztaty kulinarne,
 • jednodniowe wyjazdy po Mazowszu.
 • teleopiekę,
 • poczęstunek.

Okres realizacji projektu: 01.02.2020-31.01.2022 r.

Wartość projektu: 1 433 540,40 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 146 832,32 zł
Realizator projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
 
Zajęcia będą prowadzone w miejscowościach: Rzekuń, Lakowiec, Borawe, Susk Nowy

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz załącznikami do Regulaminu.

Z chwilą zakwalifikowania się do projektu uczestnik jest zobowiązany o dostarczenie wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dokumenty te będą dostępne w OPS, Biurze Projektu i na stronie internetowej www.rzekun.pl po zakończeniu naboru.

Dokumenty oraz formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: do 28.02.2020 r.

Załączniki:

Poprawiony: poniedziałek, 03 lutego 2020 17:12
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia oferty na realizację usług opiekuna świetlicy środowiskowej w msc. Zabiele.

{BIP-13996-Zapytanie_ofertowe.pdf}

{BIP-13998-za____czniki.doc}

Naszą witrynę przegląda teraz 82 gości