Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) zwołuję II nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 15 maja 2024 r. (środa) o godz. 15:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad: 

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033;
3.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2024 rok;
4.Zakończenie obrad.


 Posiedzenia poszczególnych Komisji : Rewizyjnej, Budżetu i Oświaty, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Skarg Wniosków i Petycji

- odbędą się 14;00, 14:15, 14:30, 14:45.

PLG_CONTENT_TOMMAVIDEO_NO_SUPPORT_HTML5_MESSAGE

Materiał z obrad sesji Rady Gminy Rzekuń dostępny z transkrypcją tekstową. Transkrypcja dostępna jest po przejściu na serwis youtube.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski, Przewodniczący Rady Gminy
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 13-05-24 13:10
 • Czas udostępnienia: 13-05-24 13:10

Historia zmian

12351 Modyfikacja II Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rzekuń z 04-06-2024 11:20:17 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
12206 Modyfikacja II Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rzekuń z 13-05-2024 13:15:35 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
12205 Modyfikacja II Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rzekuń z 13-05-2024 13:15:35 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12204 Modyfikacja II Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rzekuń z 13-05-2024 13:15:27 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12203 Modyfikacja II Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rzekuń z 13-05-2024 13:15:25 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12202 Dodanie II Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rzekuń z 13-05-2024 13:14:57 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2