Rada Gminy Rzekuń

Przewodnicząca Rady Gminy Rzekuń Pani Małgorzata Żebrowska pełni dyżur we wtorki i środy w godz. 1300-1400 w siedzibie Urzędu Gminy w Rzekuniu (II piętro pokój nr 202).

Możliwe jest również spotkanie w innym, wcześniej uzgodnionym terminie. W sprawie uzgodnienia spotkań poza terminem dyżuru należy dzwonić do obsługi organów Gminy.