Uchwała nr XXIX/205/2020 Drukuj

Uchwała Nr XXIX/205/2020 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok"

Treść uchwały XXIX_205_2020.pdf

XXIX_205_2020_wyniki_glosowania.pdf

Metryka informacji
Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Rzekuniu
Wytworzył(a)/ odpowiada za treść:Małgorzata Żebrowska
Wprowadził(a) do BIP:Agnieszka Górska
Data wytworzenia:30.10.2020 r. 14:04:16
Historia dokumentu
05-11-2020 r., 14:04:33, Agnieszka Górska
  • dodanie artykułu.