Uchwała nr XII/78/2019 Drukuj

Uchwała nr XII/78/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr III/17/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Treść uchwały: XII_78_2019.pdf

XII_78_2019_wykaz_glosowania.pdf

Metryka informacji
Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Rzekuniu
Wytworzył(a)/ odpowiada za treść:Małgorzata Żebrowska
Wprowadził(a) do BIP:Agnieszka Górska
Data wytworzenia:28.08.2019 r. 08:22:05
Historia dokumentu
05-09-2019 r., 08:22:18, Agnieszka Górska
  • dodanie artykułu.