header image
Strona główna Rada Gminy Uchwały
Uchwała nr XXV/191/2020 Drukuj Email

Uchwała Nr XXV/191/2020 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Pierwszy żłobek samorządowy w Gminie Rzekuń” nr RPMA.08.03.01-14-d247/19 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej…
 
Uchwała nr XXV/190/2020 Drukuj Email

Uchwała Nr XXV/190/2020 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce na kadencję 2020 – 2023

Więcej…
 
Uchwała nr XXV/189/2020 Drukuj Email

Uchwała Nr XXV/189/2020 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 251025W w miejscowości Ławy

Więcej…
 
Uchwała nr XXV/188/2020 Drukuj Email

Uchwała Nr XXV/188/2020 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drwęcz

Więcej…
 
Uchwała nr XXV/187/2020 Drukuj Email

Uchwała Nr XXV/187/2020 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Goworki

Więcej…
 
Uchwała nr XXV/186/2020 Drukuj Email

Uchwała Nr XXV/186/2020 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czarnowiec i Tobolice

Więcej…
 
Uchwała nr XXV/185/2020 Drukuj Email

Uchwała Nr XXV/185/2020 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Więcej…
 
Uchwała nr XXV/184/2020 Drukuj Email

Uchwała Nr XXV/184/2020 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Więcej…
 
Uchwała nr XXV/183/2020 Drukuj Email

Uchwała Nr XXV/183/2020 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Więcej…
 
Uchwała nr XXV/182/2020 Drukuj Email

Uchwała Nr XXV/182/2020 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzekuń

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 116
Wodociągi

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń jest obecnie 10453 mieszkańców z czego 5234 to kobiety a 5219 mężczyźni (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 65 gości