header image
Strona główna Rada Gminy Uchwały
Uchwała nr LIV/417/2022 Drukuj Email

Uchwała nr LIV/417/2022 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym 324/24 o pow. 0,0279 ha położonej w obrębie Laskowiec gm. Rzekuń stanowiącej własność Gminy Rzekuń w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 324/8 stanowiącej własność osoby fizycznej.

Więcej…
 
Uchwała nr LIV/416/2022 Drukuj Email

Uchwała nr LIV/416/2022 Rady Gminy Rzekuń  z dnia 27 października 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rzekuń Nr LII/399/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin.

Więcej…
 
Uchwała nr LIV/415/2022 Drukuj Email

Uchwała nr LIV/415/2022 Rady Gminy Rzekuń  z dnia 27 października 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rzekuń na lata 2022-2027.

Więcej…
 
Uchwała nr LIV/414/2022 Drukuj Email

Uchwała nr LIV/414/2022 Rady Gminy Rzekuń  z dnia 27 października 2022 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Więcej…
 
Uchwała nr LIV/413/2022 Drukuj Email

Uchwała nr LIV/413/2022 Rady Gminy Rzekuń  z dnia 27 października 2022 roku w sprawie  upoważnienia Dyrektora Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu przyznawania, weryfikacji, wypłacania i określania rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wysokości dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Więcej…
 
Uchwała nr LIV/412/2022 Drukuj Email

Uchwała nr LIV/412/2022 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2022 rok.

Więcej…
 
Uchwała nr LIV/411/2022 Drukuj Email

Uchwała nr LIV/411/2022 Rady Gminy Rzekuń  z dnia 27 października 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029.

Więcej…
 
Uchwała nr LIII/410/2022 Drukuj Email

Uchwała nr LIII/410/2022 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/317/2021 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Rzekuniu

Więcej…
 
Uchwała nr LIII/409/2022 Drukuj Email

Uchwała nr LIII/409/2022 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLII/173/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Więcej…
 
Uchwała nr LIII/408/2022 Drukuj Email

Uchwała nr LIII/408/2022 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Rzekuń

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 137
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 78 gości