header image
Strona główna Rada Gminy Uchwały
Uchwała Nr LX/457/2023 Drukuj Email

Uchwała nr LX/457/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie przez Gminę Rzekuń własności działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 70010, 70013 położonymi na terenie miasta Ostrołęka.

Więcej…
 
Uchwała Nr LX/456/2023 Drukuj Email

Uchwała nr LX/456/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin.

Więcej…
 
Uchwała Nr LX/455/2023 Drukuj Email

Uchwała nr LX/455/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń  na 2023 rok.

Więcej…
 
Uchwała Nr LX/454/2023 Drukuj Email

Uchwała nr LX/454/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029.

Więcej…
 
Uchwała Nr LX/453/2023 Drukuj Email

Uchwała nr LX/453/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Rzekuń w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa.

Więcej…
 
Uchwała nr LIX/452/2023 Drukuj Email

Uchwała nr LIX/452/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w zakresie określenia zwrotu kosztów dowożenia rodzicom dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń do szkół i przedszkoli.

Więcej…
 
Uchwała nr LIX/451/2023 Drukuj Email

Uchwała nr LIX/451/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń.

Więcej…
 
Uchwała nr LIX/450/2023 Drukuj Email

Uchwała nr LIX/450/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

Więcej…
 
Uchwała nr LIX/449/2023 Drukuj Email

Uchwała nr LIX/449/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok.

Więcej…
 
Uchwała nr LIX/448/2023 Drukuj Email

Uchwała nr LIX/448/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 137
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 74 gości