header image
Strona główna Rada Gminy Uchwały
Uchwała Nr LXIII/477/2023 Drukuj Email

Uchwała nr LXIII/477/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXIII/476/2023 Drukuj Email

Uchwała nr LXIII/476/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2023 roku.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXIII/475/2023 Drukuj Email

Uchwała nr LXIII/475/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Rzekuń w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXII/474/2023 Drukuj Email

Uchwała nr LXII/474/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rzekuń porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Ostrołęckiego Obszaru Strategicznej Interwencji  na lata 2021-2030.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXII/473/2023 Drukuj Email

Uchwała nr LXII/473/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 5 kwietnia 2023 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Przytuły Stare gmina Rzekuń.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXII/472/2023 Drukuj Email

Uchwała nr LXII/472/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   przestrzennego Gminy Rzekuń.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXII/471/2023 Drukuj Email

Uchwała nr LXII/471/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń  na 2023 rok.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXII/470/2023 Drukuj Email

Uchwała nr LXII/470/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 5 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXI/469/2023 Drukuj Email

Uchwała nr LXI/469/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń”.

Więcej…
 
Uchwała Nr LXI/468/2023 Drukuj Email

Uchwała nr LXI/468/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2023 w Gminie Rzekuń.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 137
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Wójt Gminy Rzekuń zaprasza do udziału w konkursie "Najładniejsza posesja gminy Rzekuń w 2020 roku".

W inicjatywie mogą wziąć udział wszyscy właściciele prywatnych posesji z terenu gminy Rzekuń oraz użytkownicy posiadający prawo do dysponowania nieruchomością. Konkurs będzie trwał od 30 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy z pasją dbają o swoje ogrody i najbliższe otoczenie.

Naszą witrynę przegląda teraz 72 gości