header image
Strona główna Rada Gminy Uchwały
Uchwała nr XIX/127/2019 Drukuj Email

Uchwała nr XIX/127/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok

Więcej…
 
Uchwała nr XIX/126/2019 Drukuj Email

Uchwała nr XIX/126/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029

Więcej…
 
Uchwała nr XIX/125/2019 Drukuj Email

Uchwała nr XIX/125/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok

Więcej…
 
Uchwała nr XIX/124/2019 Drukuj Email

Uchwała nr XIX/124/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

Więcej…
 
Uchwała nr XIX/123/2019 Drukuj Email

Uchwała nr XIX/123/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin

Więcej…
 
Uchwała nr XIX/122/2019 Drukuj Email

Uchwała nr XIX/122/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Więcej…
 
Uchwała nr XIX/121/2019 Drukuj Email

Uchwała nr XIX/121/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w Rzekuniu, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków uzyskania rabatu w wysokości 10 % opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Rzekuniu

Więcej…
 
Uchwała nr XVIII/120/2019 Drukuj Email

Uchwała Nr XVIII/120/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkól, których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkolę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły

Więcej…
 
Uchwała nr XVIII/119/2019 Drukuj Email

Uchwała Nr XVIII/119/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLII/173/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Więcej…
 
Uchwała nr XVIII/118/2019 Drukuj Email

Uchwała Nr XVIII/118/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/277/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 101

Czy wiesz, że...

Mieszkańcy mogą zgłaszać awarie oświetlenia ulicznego telefonicznie 29 761 79 61 od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16 lub poczta elektroniczną na adres marek.bebenek@bemarrzekun.pl.

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości