XXII zwyczajna sesja Rady Gminy Drukuj

27 listopada 2007 r., godz. 900, sala konferencyjna UG Rzekuń

Podejmowane tematy:

 • Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie miedzy sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczeń dotyczących pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. oraz poinformowania tych osób o skutku niedopełnienia tego obowiązku.

Załączniki:
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień.

Załączniki:
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.

Załączniki:
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy, informacji, deklaracji i załączników w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Załączniki:
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.

Załączniki:
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej w 2007 roku.

Załączniki:
 • Interpelacje wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

 • Odpowiedzi na interpelacje wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

 • Wolne wnioski i informacje.

Wnioski i opinie komisji: wnioski.22.2007.pdf
Historia dokumentu
29-11-2007 r., 08:36:42, Tomasz Majewski
 • zmiana treści.

27-11-2007 r., 07:32:48, Tomasz Majewski, archiwum
 • zmiana treści.