header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady LXI zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń
LXI zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.  poz. 40) zwołuję LXI zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 27 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 15:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, z proponowanym porządkiem obrad:   
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu nr LX/2023 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029;
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok;
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin;
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń;
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń;
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń;
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Borawe gmina Rzekuń;
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rzekuń do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego;
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2023 w Gminie Rzekuń;
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń”;
13. Przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności żłobka samorządowego w Rzekuniu za 2022 rok;
14. Przyjęcie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rzekuń  na lata 2020 - 2024 – raport za lata 2020 -2021;
15. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
16. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
17. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
18. Wolne wnioski i informacje;
19. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, w dniu 21 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 15:30.


Metryka informacji
Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Rzekuniu
Wytworzył(a)/ odpowiada za treść:Małgorzata Żebrowska
Wprowadził(a) do BIP:Małgorzata Paśnikowska
Data wytworzenia:17.03.2023 r. 11:28:36
Historia dokumentu
17-03-2023 r., 11:48:08, Małgorzata Paśnikowska
  • zmiana treści.

17-03-2023 r., 11:34:21, Małgorzata Paśnikowska, archiwum
  • dodanie artykułu.
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Szanowni Państwo,
w związku z przerwą technologiczną w dniu 24.06.2021 r. w godzinach 10.00-12.00 tężnia solankowa w Rzekuniu będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

Naszą witrynę przegląda teraz 65 gości