header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Rzekuń za rok 2021
Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Rzekuń za rok 2021 PDF Drukuj Email

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze. zm.) Wójt Gminy Rzekuń przedstawia Radzie Gminy Rzekuń Raport o stanie Gminy Rzekuń za rok 2021 w terminie do dnia 31 maja 2022 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Rzekuń za rok 2021 zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Rzekuń.
Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Rzekuń odbędzie się 28 czerwca 2022 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 27 czerwca 2022 r., do godziny 15:45 w Biurze podawczym Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie BIP Urzędu Gminy Rzekuń, a także w Urzędzie Gminy w Rzekuniu.

zgloszenie_do_debaty_Rzeku__.odt

zgloszenie_do_debaty_Rzeku__.pdf

report_o_stanie_gminy_za_2021_rok.pdf

Historia dokumentu
21-06-2022 r., 16:32:07, Agnieszka Górska
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

21-06-2022 r., 16:32:04, Agnieszka Górska, archiwum
  • dodanie artykułu.
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Szanowni Państwo,

Zapraszamy mieszkańców msc. Ławy (właścicieli posesji od strony świetlicy wiejskiej w kierunku sklepu spożywczego) na spotkanie dotyczące przyłączenia posesji do kanalizacji sanitarnej należącej do Gminy Rzekuń. Spotkanie odbędzie się we wtorek 22 marca o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu.

Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości