header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady LI zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń
LI zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję LI zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 16:00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Black & White w Rzekuniu przy ul. Kopernika 2, z proponowanym porządkiem obrad:   
    1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
    2. Przyjęcie protokołu nr XLVII/2022, nr XLVIII/2022, nr XLIX/2022, nr L/2022, z sesji Rady Gminy Rzekuń;
    3. Raport o stanie Gminy Rzekuń i głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania:
        a) przedstawienie Raportu o stanie Gminy Rzekuń za 2021 rok,
        b) debata nad Raportem o stanie Gminy Rzekuń,
        c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzekuń wotum zaufania.
    4. Przyjęcie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za 2021 r.:
       a) wystąpienie Wójta,
       b) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za rok 2021,
       c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy,
       d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za rok 2021,
       e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rzekuń z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
    5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Korczaki;
    6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin;
    7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń;
    8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rzekuń w roku szkolnym 2022/2023 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnością;
    9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników;
    10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu;
    11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rzekuń na lata 2020 - 2024”;
    12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Dziennego Domu „SENIOR+” za rok 2021;
    13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu za 2021 rok;
    14. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
    15. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
    16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
    17. Wolne wnioski i informacje;
    18. Zakończenie obrad.
       

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Black & White w Rzekuniu przy ul. Kopernika 2 dnia 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 15:00.
Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

W załączeniu materiały do pkt. 2-13


pkt_3c.pdfpkt_4d.pdfpkt_4e.pdfpkt_5.pdfpkt_6.pdfpkt_7.pdfpkt_8.pdfpkt_9.pdfpkt_10.pdfpkt_11.pdfpkt_11_Za____cznik.pdfpkt_12.pdfpkt_13.pdfprotok_____nr_L_14.06.2022_r..pdfprotok_____nr_XLIX_16.05.2022_r..pdfprotok_____nr_XLVII_29.03.2022_r..pdfprotok_____nr_XLVIII_11.04.2022_r..pdf

Historia dokumentu
21-06-2022 r., 15:41:49, Agnieszka Górska
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

21-06-2022 r., 15:41:38, Agnieszka Górska, archiwum
  • dodanie artykułu.
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 51 gości