header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady XLIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń
XLIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.  poz. 559) zwołuję XLIX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 16 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14:30.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:  
    1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
    2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stanowisko Wojewody Mazowieckiego z dnia 04.05.2022 r.;
    3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031;
    4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2022 rok;
    5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ławy;
    6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń;
    7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022;
    8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora + w Borawem, Klubie Seniora w Laskowcu, Klubie Seniora + w Susku Nowym, Klubie Seniora w Rzekuniu;
    9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego, strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Rzekuń;
    10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych numerami geodezyjnymi: 198/6 o pow. 0,0670 ha, 198/11 o pow. 0,1081 ha położonych w obrębie Drwęcz gm. Rzekuń;
    11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych numerami geodezyjnymi: 99/3 o pow. 0,2992 ha, 99/6 o pow. 0,3123 ha położonych w obrębie Susk Nowy gm. Rzekuń;
    12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych numerami geodezyjnymi: 206/8 o pow. 0,2038 ha, 209/7 o pow. 0,0912 ha położonych w obrębie Kamianka gm. Rzekuń;
    13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 50/5 o pow. 0,0610 ha, położonej w obrębie Tobolice gm. Rzekuń;
    14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 429/16 o pow. 0,0569 ha stanowiącej własność osoby fizycznej położonej w obrębie Dzbenin gm. Rzekuń;
    15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 132/6 o pow. 0,0200 ha położonej w obrębie Laskowiec gm. Rzekuń stanowiącej własność osób fizycznych;
    16. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, 16 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13:00.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.
W załączeniu materiały do pkt. 2-15

pkt_2.pdfpkt_3.pdfpkt_4.pdfpkt_5.pdfpkt_6.pdfpkt_7.pdfpkt_8.pdfpkt_9.pdfpkt_10.pdfpkt_11.pdfpkt_12.pdfpkt_13.pdfpkt_14.pdfpkt_15.pdf

Historia dokumentu
11-05-2022 r., 11:56:31, Agnieszka Górska
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

11-05-2022 r., 11:56:28, Agnieszka Górska, archiwum
  • dodanie artykułu.
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 66 gości