header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady XLIV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń
XLIV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1372 ze zm.) zwołuję XLIV zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 15:30.

Sesja odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rzekuniu przy ul. Nowej 7, z proponowanym porządkiem obrad:  
    1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
    2. Przyjęcie protokołu nr XXXV/2021, nr XXXVI z sesji Rady Gminy Rzekuń;
    3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030;
    4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2021 rok;
    5. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rzekuń;
    6. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Rzekuń;
    7. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Rzekuń;
    8. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie upoważnienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz sprawowania nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki;
    9. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin;
    10. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Ostrołęckiego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rzekuń;
    11. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rzekuń;
    12. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej;
    13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok;
    14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rzekuń na 2022 rok;
    15. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Rzekuń na 2022 rok;
    16. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
    17. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
    18. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
    19. Wolne wnioski i informacje;
    20. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rzekuniu przy ul. Nowej 7, w dniu 21 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 14:30
protok_____nr_XXXV_29.06.2021_r..pdfprotok_____nr_XXXVI_13.07.2021_r..pdf

pkt_3.pdf

pkt_4.pdf

Pkt_5_Uchwa__a_aglomeracja_Rzeku___2021_10_27.pdf

Aglomeracja_Reku_____Rys_1.pdf

Aglomeracja_Reku_____Rys_2.pdf

Aglomeracja_Reku_____Rys_3.pdf

Aglomeracja_Reku_____Rys_4.pdf

Aglomeracja_Reku_____Legenda.pdf

Opis_aglomeracji_Rzeku___2021_10_27.pdf

Aglomeracja_Reku_____Uk__ad_Rys.pdf

pkt_6.pdf

pkt_7.pdf

pkt_8.pdf

pkt_9.pdf

pkt_10.pdf

pkt_11.pdf

pkt_12.pdf

pkt_13.pdf

pkt_13_program.pdf

pkt_14.pdf

pkt_15.pdf

Historia dokumentu
14-12-2021 r., 16:32:22, Agnieszka Górska
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

14-12-2021 r., 16:31:00, Agnieszka Górska, archiwum
  • dodanie artykułu.
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

W niedzielę 26 lipca 2020 r. odbył się odpust ku czci św. Anny w Kamiance. Ta największa impreza w naszej gminie w tym roku była trochę inna. Przede wszystkim miała charakter duchowy. Odprawiona została msza św., po której przeszła uroczysta procesja wokół kościoła. Nie zabrakło też straganów z drobnymi upominkami.

Naszą witrynę przegląda teraz 225 gości