XLI zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XLI zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 30 września 2021 r. (czwartek) o godz. 15:00. 

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201 z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2021 rok.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Rzekuń.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

6. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów.

7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów.

8.Wolne wnioski i informacje.

9. Zakończenie obrad.


Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, w dniu 30.09.2021 r. (czwartek) o godz. 14:30

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.


pkt_2.pdfpkt_3.pdfpkt_4.pdf


Metryka informacji
Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Rzekuniu
Wytworzył(a)/ odpowiada za treść:Bartosz Podolak
Wprowadził(a) do BIP:Monika Kurzych
Historia dokumentu
03-01-2022 r., 15:23:16, Tomasz Majewski
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

23-09-2021 r., 14:59:01, Monika Kurzych, archiwum
  • dodanie artykułu.