XXXVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXXVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2021 r. (środa) o godz. 16:00.

Sesja odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rzekuniu przy ul. Nowej 7, z proponowanym porządkiem obrad:  
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzania wygaśnięcia mandatu radnego;
3.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
4. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
5. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
6. Wolne wnioski i informacje;
7. Zakończenie obrad.Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.
W załączeniu materiały do pkt. 2
pkt_2_BIP.pdf

Historia dokumentu
20-10-2021 r., 13:05:33, Tomasz Majewski
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

18-08-2021 r., 15:35:49, Agnieszka Górska, archiwum
  • dodanie artykułu.