header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady XXXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń
XXXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zwołuję XXXVI zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 13 lipca 2021 r. (wtorek) o godz. 13:00.

Sesja odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rzekuniu przy ul. Nowej 7, z proponowanym porządkiem obrad:  
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu nr XXX/2020, nr XXXI/2020, nr XXXII/2021, nr XXXIII/2021, nr XXXIV/2021z sesji Rady Gminy Rzekuń;
3. Raport o stanie Gminy Rzekuń i głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania:
    a) przedstawienie Raportu o stanie Gminy Rzekuń za 2020 rok,
    b) debata nad Raportem o stanie Gminy Rzekuń,
    c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzekuń wotum zaufania.
 4. Przyjęcie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za 2020 r.:
a) wystąpienie Wójta,
b) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej
o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za rok 2020,
c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy,
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za rok 2020,
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rzekuń z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarnowiec;
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin;
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Laskowiec;
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ławy;
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń;
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tobolice;
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Laskowiec gm. Rzekuń oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 307/8;
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rzekuń w roku szkolnym 2021/2022 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnością;
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora w Borawem, Klubie Seniora w Laskowcu, Klubie Seniora+ w Susku Nowym, Klubie Seniora w Rzekuniu;
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia aktualnego wzoru wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny;
16. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
17. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
18. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
19. Wolne wnioski i informacje;
20. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w Szkole Podstawowej w Rzekuniu, ul. Nowa 7 w dniu 12 lipca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14:00.


pkt_3c.pdfpkt_4d.pdfuchwa__a_absolutorium.pdfpkt_4e.pdfpkt_5.pdfpkt_6.pdfpkt_7.pdfpkt_8.pdfpkt_9.pdfpkt_10.pdfpkt_11.pdfpkt_12.pdfpkt_13.pdfpkt_14.pdfpkt_15.pdfprotok_____nr_XXX_4.12.2020_r..pdfprotok_____nr_XXXI_29.12.2020_r..pdfprotok_____nr_XXXII_21.01.2021_r..pdfprotok_____nr_XXXIII_09.03.2021_r..pdfprotok_____nr_XXXIV_30.04.2021_r..pdf

Historia dokumentu
16-07-2021 r., 08:10:15, Tomasz Majewski
  • zmiana treści.

07-07-2021 r., 11:12:55, Agnieszka Górska, archiwum
  • zmiana treści.

 
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 72 gości