header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń
XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 ze zm.) zwołuję XXXII zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 21 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 14:00.

Sesja odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rzekuniu przy ul. Nowej 7, z proponowanym porządkiem obrad:  
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2030;
3.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok;
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin;
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teodorowo;
6.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/318/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17 kwietnia 2014 r. W sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń;
7.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rzekuń na lata 2021-2036";
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rzekuń na 2021 rok;
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Rzekuń;
10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
11.  Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
13. Wolne wnioski i informacje;
14. Zakończenie obrad.


Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rzekuniu przy ul. Nowej 7, w dniu 19 stycznia 2021 r. (wtorek) o godz. 13:00.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.
W załączeniu materiały do pkt. 4-8
Materiały do punktu 2-3 dostępne są pod linkiem
https://www.rzekun.pl/bipd/files/1058431067cc0/Zarzadzenie_nr_112.pdf

pkt_4.pdf

pkt_5.pdf

pkt_6.pdf

pkt_7.pdf

03_ZA___GminaRzeku___2021_2036.pdf

pkt_8.pdf

Historia dokumentu
13-01-2021 r., 14:36:59, Agnieszka Górska
  • dodanie artykułu.
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Awarie sieci kanalizacji sanitarnej należy zgłaszać pod nr telefonów 994 lub 29 760 32 61.

Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości