header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady XXX zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń
XXX zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXX zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 4 grudnia 2020 r. (piątek) o godz. 14:00.

Sesja odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rzekuniu przy ul. Nowej 7, z proponowanym porządkiem obrad:  
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu nr XXIX/2020 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029;
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2020 rok;
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawa obliczania podatku rolnego;
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/82/2015 Rady Gminy Rzekuń
z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek od nieruchomości na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień;
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś Wschodnia;
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń oznaczonej numerem ewidencyjnym 150/5;
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Rzekuń w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 78/2 w obrębie Goworki gm. Rzekuń;
10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
11.  Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
13. Wolne wnioski i informacje;
14. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rzekuniu przy ul. Nowej 7 w dniu 2 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 13:00.
Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

pkt_3.pdf

pkt_4.pdf

pkt_5.pdf

pkt_6.pdf

pkt_7.pdf

pkt_8.pdf

pkt_9.pdf

protoko___nr_XXIX_30.10.2020_r..pdf

Historia dokumentu
08-12-2020 r., 15:42:22, Tomasz Majewski
  • zmiana treści.

27-11-2020 r., 14:29:38, Agnieszka Górska, archiwum
  • zmiana tytułu,
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

 
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 101 gości