header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń
XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 ze zm.) zwołuję XXI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 12 lutego 2020 r. (środa) o godz. 14:00.


Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:  
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Dziennego Domu „Senior+” w Rzekuniu stanowiącego załącznik do uchwały nr XVII/104/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Rzekuniu.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/117/2019 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Rzekuń.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Rzekuń.
5. Zakończenie obrad.
      
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w dniu 10 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 14:00.
Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

W załączeniu materiały do pkt. 2-4

pkt_2.pdf

pkt_3.pdf

pkt_4.pdf

Historia dokumentu
07-07-2020 r., 10:14:08, Tomasz Majewski
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

06-02-2020 r., 14:30:54, Agnieszka Górska, archiwum
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

W związku z realizacją inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 2584W od dr 627 - Susk Nowy - Ławy - Ostrołęka w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km około 6+225 w miejscowości Ławy wraz z budową oświetlenia przejścia dla pieszych" nastąpi zamknięcie ul. Ławskiej. Zamknięta będzie na odcinku od ulicy Granicznej do ul. Przemysłowej.

Naszą witrynę przegląda teraz 69 gości