XVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XVII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15:00.


Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201 z proponowanym porządkiem obrad:  

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Rzekuniu.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia w miejscowości Borawe ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Seniora w Borawem”.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia w miejscowości Laskowiec ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Seniora w Laskowcu”.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia w miejscowości Susk Nowy ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub SENIOR+”
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia w miejscowości Rzekuń ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Seniora w Rzekuniu”.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok.
9. Zakończenie obrad.
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu w dniu 25 listopada br. (poniedziałek) o godz. 14:00.
Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

W załączeniu materiały do pkt. 2-8

pkt_2.pdf

pkt_3.pdf

pkt_4.pdf

pkt_5.pdf

pkt_6.pdf

pkt_7.pdf

pkt_8.pdf

Historia dokumentu
12-12-2019 r., 14:44:31, Tomasz Majewski
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

22-11-2019 r., 09:20:36, Agnieszka Górska, archiwum
  • dodanie artykułu.