XVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 15:00.


Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:  
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Kompleksowy system wsparcia osób starszych zamieszkujących Gminę Rzekuń”
nr RPMA.09.02.01-14-c789/19 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok.
5. Zakończenie obrad.Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu w dniu 14 listopada br. (czwartek) o godz. 14:00.
Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

W załączeniu materiały do pkt. 2-4

pkt_2.pdf

pkt_3.pdf

pkt_4.pdf

Historia dokumentu
16-12-2019 r., 12:39:53, Tomasz Majewski
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

12-11-2019 r., 15:43:38, Agnieszka Górska, archiwum
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.