header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń
XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 ze zm.) zwołuję XIV zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 8 października 2019 r. (wtorek) o godz. 14:00.


Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:  
       1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
       2. Przyjęcie protokołu nr XII/2019 i XIII/2019 z sesji Rady Gminy Rzekuń.
       3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Laskowiec,  Przytuły Stare, Rzekuń, Kamianka, Dzbenin.
       4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
       5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.
       6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok.
       7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
       8.  Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów.
       9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów.
       10. Wolne wnioski i informacje.
       11. Zakończenie obrad.
      

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w dniu 7 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15:00.
Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

W załączeniu materiały do pkt. 3-6

pkt_3.pdf

pkt_4.pdf

pkt_5.pdf

pkt_6.pdf

protokol_XII.pdf

protokol_XIII.pdf

Historia dokumentu
29-10-2019 r., 12:47:54, Tomasz Majewski
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

01-10-2019 r., 16:38:50, Agnieszka Górska, archiwum
  • dodanie artykułu.
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 55 gości