header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady XIII zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń
XIII zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XIII zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 12 września 2019 r. (czwartek) o godz. 15:00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przyjęcie protokołu nr XI/2019 z sesji Rady Gminy Rzekuń.

  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Rzekuniu i nadania statutu.

  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok.

  6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

  7. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów.

  8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów.

  9. Wolne wnioski i informacje.

  10. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w dniu 11 września 2019 r. (środa) o godz. 15:00.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.


W załączeniu materiały do pkt. 3-5

do punktu 3 pkt_3.pdf

do punktu 4 pkt_4.pdf

do punktu 5 pkt_5.pdf

Projekt protokołu z XI sesji Rady Gminy Rzekuń protok_____nr_XI_06.08.2019_r..pdf

Historia dokumentu
08-10-2019 r., 11:22:50, Tomasz Majewski
 • zmiana treści.

04-09-2019 r., 14:20:47, Agnieszka Górska, archiwum
 • zmiana treści.

 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Wójt Gminy Rzekuń zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących prac projektowych w sprawie "Budowy drogi gminnej Przytuły Stare - Kupniki (do DK Nr 61)”. Konsultacje odbędą się we wtorek 26 kwietnia br. w Urzędzie Gminy w Rzekuniu, w godz. 15.00-16.45.

Naszą witrynę przegląda teraz 65 gości