header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady XII zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń
XII zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XII zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 15:00.


Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr IV/2019, nr V/2019, nr VI/2019, nr VII/2019, nr VIII/2019, nr IX/2019, nr X/2019 z sesji Rady Gminy Rzekuń.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Przytuły Stare.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzekuń.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca Uchwałę Nr III/16/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr III/17/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok.
11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
12. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów.
13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w dniu 27 sierpnia br. (wtorek) o godz. 15:00.
Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

W załączeniu materiały do pkt. 3-10

Projekty protokołów nr IV/2019, V/2019, VI/2019,VII/2019, VIII/2019, IX/2019, X/2019 będą dostępne na stronie Urzędu Gminy w Rzekuniu pod Zawiadomieniem o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Rzekuń.

Materiały:

do punktu 3 pkt_3.pdf

do punktu 4pkt_4.pdf

do punktu 5pkt_5.pdf

do punktu 6 pkt_6.pdf

do punktu 7 pkt_7.pdf

do punktu 8 pkt_8.pdf

do punktu 9 pkt_9.pdf

do punktu 10 pkt_10.pdf

Projekty protokołów:

projekt protokołu nr. 4 IV.pdf

projekt protokołu nr. 5 V.pdf

projekt protokołu nr. 6 VI.pdf

projekt protokołu nr. 7VII.pdf

projekt protokołu nr. 8 VIII.pdf

projekt protokołu nr. 9 IX.pdf

projekt protokołu nr. 10 X.pdf


Metryka informacji
Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Rzekuniu
Wytworzył(a)/ odpowiada za treść:Małgorzata Żebrowska, Przewodnicząca Rady
Wprowadził(a) do BIP:Monika Kurzych
Data wytworzenia:21.08.2019 r. 15:52:32
Historia dokumentu
03-09-2019 r., 10:57:37, Tomasz Majewski
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

22-08-2019 r., 15:15:05, Tomasz Majewski, archiwum
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

 
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 65 gości