header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady XI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń
XI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 15:00. 

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;

  2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029;

  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok;

  4. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w dniu 6 sierpnia br. (wtorek) o godz. 14:15.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.


W załączeniu materiały do pkt. 2-3

do punktu 2 WPF.pdf

do punktu 3 zmiany_w_budzecie.pdf


Historia dokumentu
23-08-2019 r., 12:50:41, Tomasz Majewski
 • zmiana tekstu wstępnego,
 • zmiana treści.

01-08-2019 r., 14:18:25, Agnieszka Górska, archiwum
 • zmiana treści,
 • zmiana kategorii.

 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy nr I/2022 oraz nr II/2022 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje dotyczące Przedsięwzięcia MILA - Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności oraz Start Produkcji i Usług.

Naszą witrynę przegląda teraz 64 gości