header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady Zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Rzekuń za rok 2018
Zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Rzekuń za rok 2018 PDF Drukuj Email

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Rzekuń przedstawia Radzie Gminy Rzekuń Raport o stanie Gminy Rzekuń za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Rzekuń za rok 2018 zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Rzekuń.
Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Rzekuń odbędzie się 26 czerwca 2019 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25 czerwca 2019 r. (wtorek), do godziny 17:00 w pok. 105 Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie BIP Urzędu Gminy Rzekuń, a także w Urzędzie Gminy w Rzekuniu (pok. 105) .


Przewodniczący Rady Gminy
Małgorzata Żebrowska


Zgłoszenie do debaty: zgloszenie_do_debaty.docx

Raport o stanie Gminy Rzekuń za 2018 rok: rzekun_raport_o_stanie_gminy_2018.pdf

Historia dokumentu
24-06-2019 r., 08:04:20, Agnieszka Górska
  • zmiana autora artykułu.

19-06-2019 r., 14:37:06, Agnieszka Górska, archiwum
  • zmiana kategorii.

 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Zalecenia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

{BIP-11192-Zalecenia_GIS_k__pieliska.pdf}

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości