header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady VII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń
VII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję VII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 15:00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:  

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń”;
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zniesienia  formy ochrony z drzew uznanych za pomniki  przyrody w granicach administracyjnych Gminy Rzekuń;
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029;
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok;
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na termomodernizację budynku remizo-świetlicy w msc. Zabiele;
7. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania;
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odmowy podjęcia uchwały Rady Gminy Rzekuń w sprawie przejęcia drogi Wiolinowej w miejscowości Rzekuń;
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń;
10.Zakończenie obrad.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w dniu 15 maja br. (środa) o godz. 14:00.
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w dniu 15 maja br. (środa) o godz. 15:00.
Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

W załączeniu materiały do pkt. 2-9.

Materiały:

Metryka informacji
Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Rzekuniu
Wytworzył(a)/ odpowiada za treść:Małgorzata Żebrowska
Wprowadził(a) do BIP:Agnieszka Górska
Historia dokumentu
07-06-2019 r., 08:41:00, Tomasz Majewski
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

13-05-2019 r., 12:52:08, Agnieszka Górska, archiwum
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

 

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń jest obecnie 10453 mieszkańców z czego 5234 to kobiety a 5219 mężczyźni (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości