header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady VI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń
VI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję VI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 1500.

Sesja odbędzie się  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dzbenin;
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Rzekuń w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadań w zakresie drogownictwa;
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029;
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2019 rok;
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgodnego sposobu podziału ostatecznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej, wpłat oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, pomiędzy Gminą Rzekuń i Miastem Ostrołęka;
  7. Wolne wnioski i informacje;
  8. Zakończenie obrad.
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Rzekuń odbędzie się w dniu 8 kwietnia (poniedziałek) br. godz. 15:00

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

W załączeniu materiały do pkt 2-6.

Przewodniczący Rady
Małgorzata Żebrowska

Materiały:

Metryka informacji
Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Rzekuniu
Wytworzył(a)/ odpowiada za treść:Małgorzata Żebrowska
Wprowadził(a) do BIP:Anna Malinowska
Data wytworzenia:05.04.2019 r. 11:13:28
Historia dokumentu
05-04-2019 r., 11:38:08, Anna Malinowska
  • dodanie artykułu.
 

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń jest obecnie 10453 mieszkańców z czego 5234 to kobiety a 5219 mężczyźni (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 68 gości