header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady II nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń
II nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 201 r.  poz. 994 ze zm.) zwołuję II nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń,  która odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 1500.

Sesja odbędzie się  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rzekuń na lata 2018-2027;
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2018 rok;
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LII/306/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 4 października 2018 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok";
  5. Wolne wnioski i informacje;
  6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Małgorzata Żebrowska

Materiały:

Historia dokumentu
10-12-2018 r., 14:00:50, Tomasz Majewski
  • zmiana treści.

30-11-2018 r., 13:35:58, Tomasz Majewski, archiwum
  • dodanie artykułu.
 

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń na 100 kobiet przypada 100 mężczyzn (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości