header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady XLIX nadzwyczjna sesja Rady Gminy Rzekuń
XLIX nadzwyczjna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zwołuję XLIX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 11 lipca 2018 r. (środa) o godz. 15:20.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Przyjęcie porządku obrad;
  3. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Rady Gminy Rzekuń w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2018 r. o sygn. akt V SA/Wa 1531/17 w sprawie skargi na uchwałę Rady Gminy Rzekuń nr XXXIV/226/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016 r.;
  4. zakończenie obrad.

W załączeniu materiał do punktu 3: pkt._3.pdf

Treść zawiadomienia: zawiadomienie_11.07.2018.pdf

Metryka informacji
Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Rzekuniu
Wytworzył(a)/ odpowiada za treść:Edward Gryczka
Wprowadził(a) do BIP:Tomasz Majewski
Data wytworzenia:09.07.2018 r. 10:32:09
Historia dokumentu
09-07-2018 r., 12:01:06, Tomasz Majewski
  • zmiana treści.

09-07-2018 r., 10:44:02, Tomasz Majewski, archiwum
  • zmiana treści.

 

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń na 100 kobiet przypada 100 mężczyzn (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 64 gości