header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady XLIII sesja Rady Gminy Rzekuń 16.01.2018 r.
XLIII sesja Rady Gminy Rzekuń 16.01.2018 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję  XLIII zwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń,  która odbędzie się w dniu 16 stycznia 2018 r.  (wtorek) o godz. 15:30.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:  


1) Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;
3) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
4) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokością opłaty za gospodarowanie odpadami za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
5) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Rzekuń na 2018 rok;
6) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rzekuń na 2018 rok;
7) sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
8) sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami;
9) interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
10) odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
11) wolne wnioski i informacje;
12) zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej w dniu 15 stycznia  br. (poniedziałek) o godz. 15:30

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

W załączeniu materiały od pkt 2 do 6.

Przewodniczący Rady

Edward Gryczka

pkt_2.pdf pkt_3.pdf pkt_4.pdf pkt_5.pdf pkt_6.pdf


Historia dokumentu
10-01-2018 r., 08:12:06, Emilia Bloch
  • dodanie artykułu.
 

Czy wiesz, że...

Awarie sieci kanalizacji sanitarnej należy zgłaszać pod nr telefonów 994 lub 29 760 32 61.

Naszą witrynę przegląda teraz 114 gości