XVII sesja Rady Gminy Rzekuń 9 maja 2016 r. Drukuj

Na podstawie  art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1515 ze zm. ) zwołuję  XVII zwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 9 maja 2016 r.  (poniedziałek) o godz. 16:00.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2. przyjęcie protokołu nr XIV/2016, nr XV/2016, nr XVI/2016, z poprzednich posiedzeń Rady Gminy Rzekuń,
3. sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami,
4. rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr VIII/54/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie – II etap,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie- etap V,
6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Tobolicach- etap III, IV i V,
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2025,
8.  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2016 rok,
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej,
10.  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rzekuń,
11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rzekuń,
12. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Dzbenin, Goworki, Korczaki, Susk Nowy,
13. rozpatrzenie Sprawozdania „Ocena zasobów pomocy społecznej”,
14. rozpatrzenie Sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok ( sprawozdanie wysłane we wcześniejszym terminie)
15. interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów,
16. odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów,
17. wolne wnioski i informacje,
18. zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji Rady Gminy odbędą się w małej sali konferencyjnej.

Komisja Rewizyjna: 4 maja (środa) br. o godz. 15:30
Komisja Infrastruktury Technicznej (…): 5 maja (czwartek) br. godz. 15:00
Komisja Budżetu i Oświaty: 5 maja (czwartek) br. godz. 16:00

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

Edward Gryczka

Przewodniczący Rady


W załączeniu projekty uchwał: 09.05.2016.pdf

ocena_zasobow_pomocy_spolecznej.pdf

sprawozdanie.pdf

Projekty protokołów:

Nr XIV/2016 protokol_14_29_02_2016_projekt.pdf

Nr XV/2016 protokol_15_09_03_2016_projekt.pdf

Nr XVI/2016 protokol_16_17_03_2016_projekt.pdf

Metryka informacji
Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Rzekuniu
Wytworzył(a)/ odpowiada za treść:Edward Gryczka
Wprowadził(a) do BIP:Emilia Bloch
Data wytworzenia:28.04.2016 r. g. 15:20
Historia dokumentu
29-04-2016 r., 12:35:48, Emilia Bloch
  • zmiana treści.

28-04-2016 r., 15:56:51, Emilia Bloch, archiwum
  • zmiana tytułu,
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.