header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady XVI sesja Rady Gminy Rzekuń 17 marca 2016 r.
XVI sesja Rady Gminy Rzekuń 17 marca 2016 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie  art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1515 z późn. zm. ) zwołuję  XVI zwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 17 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 15:30.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad
2. przyjęcie protokołu nr XIV/2016 oraz nr XV/2016 z poprzednich posiedzeń Rady Gminy Rzekuń
3. sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami
4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzekuń"
5. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zakładu Obsługi Gminy za rok 2015
6. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu w 2015 r.
7. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu za 2015
8. rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rzekuń w 2015 r.
9. rozpatrzenie sprawozdania z pracy Zarządu Oddziału Gminnego OSP i jednostek OSP z terenu gminy za rok 2015
10. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce w 2015 r.
11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Susk Stary
12. interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów,
13. odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów,
14. wolne wnioski i informacje,
15. zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji Rady Gminy odbędą się w małej sali konferencyjnej:

- Komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
15 marca br. (wtorek) godz. 13:00
- Komisja Rewizyjna 15 marca br. (wtorek) godz. 15:00
- Komisja Budżetu i Oświaty 15 marca br. (wtorek) godz. 16:30

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

W załączeniu  materiały  do punktu  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Protokoły nr XIV/2016 oraz nr XV/2016 z poprzednich posiedzeń Rady Gminy Rzekuń będą wyłożone do wglądu od dnia 15 marca br. w pok. 107.

/-/ Edward Gryczka
Przewodniczący Rady

Projekt protokołu z sesji: protokol_16_17_03_2016_projekt.pdf

Historia dokumentu
14-04-2016 r., 13:35:01, Emilia Bloch
  • zmiana treści.

14-04-2016 r., 13:26:23, Emilia Bloch, archiwum
  • zmiana tytułu.

 
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 67 gości