header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady XIII sesja Rady Gminy Rzekuń 29 grudnia 2015 r.
XIII sesja Rady Gminy Rzekuń 29 grudnia 2015 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm. ) Przewodniczący Rady zwołuj XIII zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 16:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2. przyjęcie protokołu nr XII/2015 z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy,
3. sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami,
4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2024,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok,
6. rozpatrzenie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rzekuń na 2016 roku,
7. rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XII/88/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Rzekuń,
8. rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XII/89/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Rzekuń,
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Rzekuń w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” z siedzibą w Troszynie,
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rzekuń,
11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin i Goworki,
12. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Rzekuń na 2016 rok,
13. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rzekuń na 2016 rok.
14. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 ( wysłano projekt w dniu 15 listopada br.)
- zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2015 r. Uchwała nr Os.442.2015
15. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzekuń na 2016 r. (wysłano projekt w dniu 15 listo
- zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2015 r. Uchwała nr Os.443.2015
16. interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów
17. odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów,
18. wolne wnioski i informacje,
19. zakończenie obrad.

Protokół nr XII/2015 dostępny jest do wglądu od dnia 22 grudnia w pokoju nr 107 w Urzędzie Gminy w Rzekuniu w godzinach pracy Urzędu.
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 28 grudnia 2015 r. ( poniedziałek ) godz. 16:00
Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

Edward Gryczka
Przewodniczący Rady

Treść protokołu z sesji: protok_____13__29_12_2015.pdf

Metryka informacji
Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Rzekuniu
Wytworzył(a)/ odpowiada za treść:Edward Gryczka
Wprowadził(a) do BIP:Emilia Bloch
Data wytworzenia:18.12.2015 r. 12:02:05
Historia dokumentu
14-04-2016 r., 13:47:10, Emilia Bloch
  • zmiana tytułu.

14-04-2016 r., 13:46:18, Emilia Bloch, archiwum
  • zmiana tytułu,
  • zmiana treści.

 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

W minioną niedzielę miała miejsce wyjątkowa uroczystość - setne urodziny Pani Jadwigi Dmochowskiej, mieszkanki Rzekunia. To był niezwykle radosny dzień zarówno dla Dostojnej Jubilatki, jak i jej najbliższych. Wydarzenie zapoczątkowała msza święta w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu.

Naszą witrynę przegląda teraz 75 gości