header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady XI sesja Rady Gminy Rzekuń 29.10.2015 r.
XI sesja Rady Gminy Rzekuń 29.10.2015 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie  art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tj. Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm. ) Przewodniczący Rady zwołuje  XI zwyczajną  sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 29 października 2015 r.  (czwartek) o godz. 17:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2. przyjęcie protokołu nr X/2015 z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy,
3. sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami,
4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2024,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok,
6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”,
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych na terenie gminy Rzekuń,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Dzbenin i Tobolice,
9. dokonanie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce i do Sądu Rejonowego w Ostrołęce na kadencję 2016-2019:

a) wystąpienie  Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w sprawie opinii o zgłoszonych kandydatach,
b) powołanie komisji skrutacyjnej i przeprowadzenie wyboru ławników,
c) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce i do Sądu Rejonowego w Ostrołęce na kadencje 2016-2019,

10. zapoznanie się z analizą oświadczeń majątkowych składanych Wójtowi Gminy,
11. zapoznanie się z analizą oświadczeń majątkowych składanych Przewodniczącemu Rady,
12. interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów,
13. odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów,
14. wolne wnioski i informacje,
15. zakończenie obrad.

Protokół nr X/2015 dostępny jest do wglądu od dnia 21 października br. w pokoju nr 107 w Urzędzie Gminy  w Rzekuniu w godzinach pracy Urzędu.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 27 października 2015 r. ( wtorek ) godz. 16:00

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

Edward Gryczka
Przewodniczący Rady

Protokół z sesji: protok_____11_29_10_2015.pdf

Historia dokumentu
14-04-2016 r., 14:05:06, Emilia Bloch
  • zmiana tytułu,
  • zmiana treści.

22-10-2015 r., 17:18:43, Emilia Bloch, archiwum
  • zmiana tytułu,
  • zmiana tekstu wstępnego.

 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Szanowni Państwo,
w związku z przerwą technologiczną w dniu 24.06.2021 r. w godzinach 10.00-12.00 tężnia solankowa w Rzekuniu będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

Naszą witrynę przegląda teraz 97 gości