header image
Strona główna Rada Gminy Sesje Rady VI sesja Rady Gminy Rzekuń 27.05.2015 r.
VI sesja Rady Gminy Rzekuń 27.05.2015 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 )  Przewodniczący Rady zwołuje VI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 27 maja 2015 r. ( środa) o godz. 16: 00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, pok. 201, z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2. przyjęcie protokołu nr V/2015 z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy,
3. sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami,
4.rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia XXV rocznicy odrodzenia samorządu w Polsce,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rzekuń a Miastem Ostrołęka w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rzekuń,
6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2024,
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2015 rok,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Przytuły Stare, Czarnowiec, Dzbenin, Ławy, Tobolice,
9. wolne wnioski i informacje,
10. zakończenie obrad.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

 

Przewodniczący Rady

Edward Gryczka

 

Protokół z sesji: protok_____6_27_05_2015.pdf

Historia dokumentu
14-04-2016 r., 14:36:44, Emilia Bloch
  • zmiana tytułu,
  • zmiana tekstu wstępnego.

26-05-2015 r., 09:10:40, Emilia Bloch, archiwum
  • dodanie artykułu.
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

W niedzielę 26 lipca 2020 r. odbył się odpust ku czci św. Anny w Kamiance. Ta największa impreza w naszej gminie w tym roku była trochę inna. Przede wszystkim miała charakter duchowy. Odprawiona została msza św., po której przeszła uroczysta procesja wokół kościoła. Nie zabrakło też straganów z drobnymi upominkami.

Naszą witrynę przegląda teraz 60 gości